SLAKTETJENESTER OG NEDSKJÆRING

Vilt - Alpakka

Ringstadhavna Gårdsslakteri er fallviltmottak for Fredrikstad, Sarpsborg, Råde, Rygge og Moss kommune.  Dette vil si at vilt som viltnemda avliver, eller dyr som blir feilskutt under jakta, havner hos oss. Kommunenes Felleskjøkken har førsteretten på å kjøpe fallvilt som blir levert til Ringstadhavna Gårdsslakteri. Dette gjør at beboere på de forskjellige institusjoner i de respektive kommunene vil få muligheten til å få servert viltkjøtt.  
Dersom kommunenes felleskjøkken derimot ikke kjøper kjøttet, vil det bli tilgjengelig for andre. Aktuelle kunder kan være både restauranter og privatpersoner.