top of page

SLAKTETJENESTER OG NEDSKJÆRING

Vilt - Alpakka

Ringstadhavna Gårdsslakteri er fallviltmottak for Fredrikstad, Sarpsborg, Råde, Rygge og Moss kommune.  Dette vil si at vilt som viltnemda avliver, eller dyr som blir feilskutt under jakta, havner hos oss. Kommunenes Felleskjøkken har førsteretten på å kjøpe fallvilt som blir levert til Ringstadhavna Gårdsslakteri. Dette gjør at beboere på de forskjellige institusjoner i de respektive kommunene vil få muligheten til å få servert viltkjøtt.  
Dersom kommunenes felleskjøkken derimot ikke kjøper kjøttet, vil det bli tilgjengelig for andre. Aktuelle kunder kan være både restauranter og privatpersoner.

Slaktetjenester: What's Happening

PRISLISTE SLAKTETJENESTE OG NEDSKJÆRING

Vi tilbyr avliving og slakting av alpakka og lama.
Videre tar vi imot vilt for nedskjæring.

Avliving og flåing dyr inntil 35 kg slaktevekt:    750,- pr. dyr eks. mva
Avliving og flåing dyr over 50 kg slaktevekt:       18,- pr. kg eks. mva            
Avfall (må leveres Biosirk). Inntil 150 kg:  1000,- pr gang * eks mva            

Kjøling/modning av slakt:

1- 3 dyr:     50,- pr. døgn pr. dyr over 5 døgn    
 4-10 dyr:   35,- pr. døgn pr. dyr over 5 døgn


Partering/nedskjæring:     20,- pr. kilo eks mva 

Vask desinfisering av slakteri:   400,- pr. gang


*Slakteriet er pålagt og levere slakteavfall til Biosirk. Dersom kunden selv vil håndtere slakteavfallet bortfaller denne avgiften. Over 100 kg tilkommer kr 5 pr kilo.

Slaktetjenester: Tekst
bottom of page