IMG_1069%202_edited.jpg

GÅRDSSLAKTERIET

For bare et par tiår siden var de fleste bygningene på Ringstad Gård Lille kun sammenraste rester etter bygninger fra en svunnen tid. Kun det gamle hovedhuset fra ca. 1740 sto igjen. Gården er så møysommelig bygget opp igjen på gamle grunnmurer og i opprinnelig stil.


Låven som siden oppbyggingen har blitt benyttet som lagerlokale for en lokal bedrift er i stor grad bygget om og huser nå bl.a. et slakteri med slakterom, skjærerom, kjølerom, fryserom, garderobe, kontor og møterom.


På nyåret 2021 ble vi godkjent av Mattilsynet for slakting av oppdrettsvilt i hegn (alpakka og lama), nedskjæringsanlegg for oppdrettsvilt og viltbehandlingsanlegg. Dette medfører bl.a. at alt kjøtt blir kontrollert av mattilsynet og stemplet før det forlater slakteriet.

 
gullpakka-as-oblat-2022.jpg